Grzegorz Religa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Religa, adres: Okrężna 13/3, 56-400 Oleśnica ( „Administrator”) prosi o udzielenie przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych: adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii („Dane Osobowe”).


CO? Czyli Cookies i IP jako dane osobowe

Podanie Twoich Danych Osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcesz zgodzić się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Administratora, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (komputer, smartphone, tablet itp.), w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i na odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do strony internetowej”. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, za pomocą którego przeglądasz stronę internetową Administratora. Cookies zawierają nazwę strony internetowej Administratora, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.


PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


Administrator wykorzystuje pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich w szczególności w celu:


dopasowania zawartości strony internetowej Administrator do Twoich indywidualnych preferencji;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej zawartości.
Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony internetowej Administratora; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony internetowej administratora;

określania Twojego profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google. Administrator wykorzystuje m.in. narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies następujących podmiotów trzecich:

Google AdWords – narzędzia remarketingowego firmy Google LCC, które pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na stronie internetowej (więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl)

Google Analytics – narzędzia zbierającego informacje na temat odwiedzin strony internetowej, wyświetlonych podstron i czasu, jaki spędziłeś na stronie internetowej (więcej informacji: google.com/analytics/learn/privacy.html)

Facebook Pixel – narzędzia umożliwiającego kierowanie spersonalizowanych reklam do użytkowników Facebooka (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation )

HotJar – narzędzia tworzącego tzw. „mapy kliknięć”; dane te mogą być wykorzystywane do analityki i ulepszania strony internetowej (więcej informacji: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy )

LiveChat – aplikacja umożliwiająca prowadzenie rozmowy z doradcą klienta za pośrednictwem komunikatora na stronie internetowej (więcej informacji: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/?a=VPsUDBx-cG ).


Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Administratora, chcesz ograniczyć jej zakres albo chcesz ją cofnąć, prosimy o dokonanie stosowanych zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Twoja przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. W ustawieniach przeglądarki możesz dokonać w każdym czasie zmiany dotyczącej plików cookies polegającej na automatycznym blokowaniu plików cookies albo ustawieniu możliwości każdorazowego informowania Ciebie o zamieszeniu w Twoim urządzeniu plików cookies.


PODSTAWA PRZETWARZANIA

Korzystając ze strony splotos.pl wyrażasz dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie przez Administratora w celach marketingowych.Administrator może również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celach analitycznych oraz statystycznych. Podstawę do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tych celach będzie uzasadniony interes Administratora – administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników oraz ich preferencji na stronie internetowej Administratora.Poniżej przedstawiamy dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora Twoich Danych Osobowych:


KTO? czyli Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Grzegorz Religa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Religa Holding adres: Okrężna 13/3, 56-400 Oleśnica, NIP 9112012970.Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@splotos.pl


JAK DŁUGO? czyli okres przechowywania danych

Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody, ograniczenia Twojej zgody lub podjęcia przez Ciebie innych działań mających na celu ograniczenie przetwarzania przez Administratora Twoich Danych Osobowych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania Twoich Danych Osobowych stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia tego uzasadnionego interesu.


KOMU DALEJ?czyli odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich Danych Osobowych mogą być:podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora, oraz dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora;podmioty świadczące obsługę księgową i prawną na rzecz Administratora;podmioty i organy, którym obowiązek udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;podmioty trzecie, których pliki Cookies wykorzystywane są na stronie internetowej, których serwery zlokalizowane na obszarze Unii Europejskiej.


CO MOGĘ?czyli uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zgodnie z przepisami art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, masz prawo do:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii

b. sprostowania (poprawiania) swoich Danych Osobowych

c. usunięcia swoich Danych Osobowych

d. ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych

e. przenoszenia swoich Danych Osobowych

f. cofnięcia w każdym czasie Twojej zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich Danych Osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.


W celu wykonania jednego z powyższych uprawnień (lit. a-g powyżej) proszę przesłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail kontakt@splotos.pl. Żądania realizacji uprawnień rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania formularza. Wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub znaczącej liczby otrzymanych żądań w danym czasie. W takim przypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia.


BEZPIECZNIE?czyli zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo Danych Osobowych Administrator stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobom nieupoważnionym. Administrator wypełnia wszystkie obowiązki, spoczywające na nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jako na Administratorze Danych Osobowych.


AUTOMATYCZNIE?czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Ciebie Administratorowi Dane Osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Informacje dodatkowe


Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies. W takim przypadku Administrator niezwłocznie opublikuje nową polityki prywatności na stronie internetowej splotos.pl


W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora prosimy zgłaszać wszelkie uwagi na adres e-mail: kontakt@splotos.pl.

Politykę Prywatności dotyczącą przetwarzania przez Administratora danych osobowych innych niż określone w niniejszej Polityce Cookies znajdziesz tutaj.

Polityka cookies